Friday, October 1, 2010

Prakata

Segala puji bagi Allah S.W.T seru sekalian alam. Selawat dan salam serta pujian buat Nabi Muhammad S.A.W. Dengan rasa syukur yang tidak terhingga berkat hidayah-Nya, akhirnya saya dapat menyiapkan tugasan yang diberikan ini.

Untuk menjadi bangsa yang maju, adalah penting untuk mengukur masa dengan hasil kerja yang dilakukan oleh setiap insan. Oleh itu, kita hendaklah menguruskan masa dengan berkesan. Kita juga harus mengelakkan pembaziran masa dalam kehidupan. Dengan pengurusan masa yang berkesan akan menjadikan masyarakat itu maju dalam gaya hidup mereka. Oleh itu, kita harus dapat merancang masa dalam kehidupan.

Manusia tidak akan terlepas dari melakukan kesalahan, justeru itu, saya juga mungkin tidak terlepas daripada melakukan kesalahan dalam penulisan ini. Jika terdapat sebarang kesilapan, ia bukanlah sesuatu yang disengajakan. Segala teguran yang membina adalah amat dialu-alukan.

Wassalam.

Kata-kata Aluan

Pengurusan masa yang berkesan boleh memperbaiki mutu kehidupan anda. Anda dapat meningkatkan pencapaian kerja melalui pngurusan masa yang berkesan. Pengurusan masa yang berkesan boleh menyediakan perspektif falsafah dan teknik-teknik yang diperlukan bagi mendapatkan faedah yang maksimum setiap hari.

Apabila anda gagal menguruskan masa dengan baik dan juga gagal merancang, matlamat jangka panjang anda hanyalah merupakan angan-angan sahaja. Anda akan menjadi kelam kabut jika perancangan yang dilakukan tidak disesuaikan dengan tugas harian anda. Anda akan mendapati diri anda melakukan perkara terdesak yang kurang penting bagi matlamat atau keberkesanan perancangan jangka panjang anda. Kesimpulannya, hidup ini amat sukar dan anda akan sentiasa menghadapi kesukaran jika tiada perancangan masa yang berkesan. Melalui pengurusan masa yang berkesan, pelbagai tugas yang sukar akan mudah untuk diuruskan.

Kepentingan Pengurusan Masa

Pengurusan masa bermaksud anda mampu menguruskan masa secara berkesan bagi melakukan aktiviti harian dan merasa puas hati dengan apa yang telah anda lakukan. Pengurusan masa yang berkesan merupakan ciri penting di dalam gaya hidup yang sihat. Menguruskan masa melibatkan penggunaan peralatan dan kaedah atau teknik untuk merancang dan menjadualkan masa dengan sesuai dan tepat. Peralatan dan teknik tersebut bertujuan untuk meningkatkan keberkesanan penggunaan masa anda. Pengurusan masa amat penting bagi membantu remaja mengurus dan mengendalikan masa dengan bijak dan bertanggungjawab.

Kepentingan pengurusan masa
Apabila anda gagal untuk menguruskan masa dengan bijak, anda mungkin:
  • Membazir banyak masa yang berfaedah
  • Menjadi tidak produktif
  • Mendapat stress
  • Menjadi cemas dan bimbang
  • Bertambah gusar dan mudah marah
Dan yang paling utama, anda:
  • Gagal menyiapkan apa-apa tugasan pada masa yang ditetapkan.

Pembahagian Masa

Masa dapat dibahagikan kepada tiga bahagian. Bahagian yang dimaksudkan itu adalah masa lalu, masa kini dan masa akan datang. Ketiga-tiga bahagian dan peringkat masa itu dilalui oleh setiap manusia yang hidup di dalam dunia ini. Namun begitu, perkara yang pasti adalah semua manusia memiliki masa kini yang ada di tangan mereka.

Dalam konteks Islam, soal masa amat dititikberatkan dan umat Islam amat digalakkan untuk menjaga waktu dan masa. Dari segi perhitungannya, hidup manusia dalam dunia ini bermula dengan masa. Umur manusia itu sendiri merupakan perjalanan masa di atas dunia yang fana ini.

Thursday, September 30, 2010

Kaitan Masa Dengan Kehidupan

Perkara yang pasti adalah bahawa kehidupan manusia sentiasa dikaitkan dengan suatu bentuk waktu. Dari itu, masa perlu dibentuk agar ia dapat digunakan dengan sepenuhnya. Masa yang digunakan dengan cara teratur dan dirancang dengan tepat akan mendatangkan banyak manfaat dan faedah kepada diri individu itu sendiri. Individu yang menggunakan masanya dengan melakukan kerja-kerja yang berfaedah akan mendatangkan hasil yang banyak.

Jikalau seseorang individu itu salah dalam mengurus masa bererti bahawa masa yang ada pada dirinya itu akan terbuang dengan sia-sia. Individu itu tidak akan melakukan kerja-kerja yang berguna yang mendatangkan faedah bukan sahaja kepada dirinya malah kepada masyarakat. Kehidupan yang dijalani akan terbazir.


Sumber : Omardin Ashaari (1998). Pengurusan Masa. Utusan Publications & Distributors Sdn Bhd.

Masa Kehidupan

Kehidupan manusia terbahagi kepada lima masa yang dilalui oleh mereka sebagaimana berikut :-

1. Masa dalam alam arwah
2. Masa dalam kandungan ibu
3. Masa dalam dunia yang fana
4. Masa dalam alam barzakh
5. Masa hidup di alam akhirat

Roh merupakan salah satu rahsia dan urusan Allah. Ia amat sukar untuk dijangkau oleh alam fikiran manusia itu sendiri. Allah akan memberikan kepada sesiapa yang hendak ditakdirkannya untuk hidup. Allah juga boleh mencabut nyawa seseorang itu jika dikehendaki-Nya

Firman Allah yang bermaksud :

"Apabila ditanya kepadamu wahai Muhammad mengenai roh, katakanlah kepada mereka bahawa roh itu adalah urusan Allah."
(Surah Israk, ayat 85)

Hal ini jelas menunjukkan bahawa segala perkara yang berkait dengan roh itu hanya ditentukan oleh Allah. Pada hakikatnya, manusia itu sendiri tidak memahami bagaimana perjalanan roh itu dan juga fungsinya.
Sumber: Omardin Ashaari (1998). Pengurusan Masa. Utusan Publications & Distributors Sdn Bhd.

Thursday, August 26, 2010

Ke mana perginya masa?

Setiap manusia memiliki masa yang sama banyak, iaitu 24 jam sehari. Anda tidak boleh mencuri, meminjam, menukar atau membeli masa walaupun anda kaya, berpangkat dan mempunyai kuasa. Walaupun masa yang dimiliki oleh setiap individu sama banyak, namun ada juga segelintir yang merungut masa mereka tidak mencukupi dan ada juga yang yang merasakan masa mereka terlalu banyak. Mengapa perkara ini terjadi?

Anda merungut tidak mempunyai masa yang cukup mungkin disebabkan anda berada dalam situasi-situasi tertentu yang menarik. Misalnya, mungkin anda terlalu sibuk atau sedang bergembira. Jadi, anda merasakan masa berlalu begitu pantas sehinggakan 24 jam itu tidak mencukupi.

Manakala masa anda terasa terlalu panjang mungkin kerana anda bosan, tiada tugas-tugas yang perlu dilakukan dan juga tidak sabar untuk menghadapi sesuatu perkara. Walau apa pun, yang penting adalah anda perlu menggunakan masa yang diberikan sebaik mungkin.

Pengurusan Masa

Setiap orang mahu menguruskan masa dengan baik. Ramai pengurus dan ahli profesional telah berusaha menguruskan masa mereka dengan berkesan. Malangnya, hanya segelintir sahaja yang  berjaya. Pengurusan masa yang berkesan memerlukan lebih daripada apa yang terdapat dalam senarai tindakan dan azam yang kuat dan ia bukan sekadar bangun pagi dan berjanji pada diri sendiri, "hari ini saya akan menguruskan masa dengan baik." Pendekatan tentang masa dinamakan pengurusan masa berkesan hebat. Pendekatan ini memerlukan tiga perkara :-

1.Pemahaman tentang nilai masa dan bagaimana masa dihabiskan.
2.Pemahaman tentang cara-cara khusus dan kemahiran masa.
3.Mengamalkan penggunaan alat dan kemahiran pengurusan masa.

Pengurusan masa berkesan hebat dan pendekatan lain dalam pengurusan mempunyai dua perbezaan utama. Pertama, menghargai pembaziran masa. Kedua, penggunaan Grid Analisis Masa yang unik dan tulen bagi mengenal pasti pola penggunaan masa tertentu anda. Mengenal pasti bagaimana masa dihabiskan adalah langkah pertama dalam memperbaiki kemahiran penggunaan masa.


Terdapat dua perkara yang sering mengurangkan usaha mengurus masa. Pertama, aktiviti yang tidak diduga. Contohnya masalah yang tidak diduga sering menganggu kita melakukan kerja-kerja dalam senarai tindakan. Kedua, ialah memberi keutamaan dalam kerja orang lain. Contohnya, sepanjang waktu bekerja adakalanya rakan-rakan akan meminta bantuan daripada anda.

Saturday, August 21, 2010

Penggunaan Masa Dunia

Untuk menjaga dan memanfaatkan masa sepenuhnya dan bersesuaian dengan tempat dan waktunya bukan merupakan sesuatu tugas yang mudah. Pada zahirnya, ia nampak mudah untuk dilakukan tetapi dari segi perlaksanaannya adalah sukar kerana manusia susah untuk mendisiplinkan diri. Berbagai-bagai alasan yang diberikan oleh manusia untuk mengelakkan daripada melakukan pekerjaan ataupun untuk melengah-lengahkan tugas yang diserahkan kepada mereka. Masa yang ada pada kita itu adalah hak milik kita. Masa itu merupakan satu keadaan dan ruang di mana kita berada di dalamnya, bermula dari waktu pagi hingga kita tidur.

Pengurusan masa yang baik menumpukan kepada pencapaian matlamat peribadi, kekeluargaan dan membuat pekerjaan yang penting serta mengelakkan diri daripada terlibat dalam kegiatan yang membuang masa dan membuat kerja yang tidak berfaedah. Dengan adanya matlamat memudahkan seseorang individu merancang masa depannya dan mendapat pedoman untuk menentukan ke arah mana dan bagaimana caranya ia dapat mencapai matlamatnya itu. Ada baiknya bahawa matlamat hidup itu ditulis dengan jelas, boleh diukur pencapaiannya, mempunyai tempoh untuk melaksanakan tugas dan mempunyai pelan tindakan.

Mengikut kajian, ada banyak sebab terbuangnya masa seseorang individu itu. Mereka membuang masa dengan berlagak senang tanpa mengambil kira perjalanan masa dengan kerja yang sedang dilakukan. Masa yang digunakan dengan kaedah yang tidak terurus akan membangkitkan pelbagai masalah dalam hidup manusia. 
Mengapa Pengurusan Masa Penting?

Kehidupan manusia sentiasa dilingkungi dan diliputi oleh masa. Adalah jelas bahawa masa memainkan peranan penting dalam arus kehidupan manusia. Ada golongan yang berpendapat bahawa masa dapat menentukan sesuatu perkara. Masa menjadikan manusia itu menjadi lebih matang dari segi perilaku dan daya pemikiran mereka. Masa yang berlalu tidak sama dengan masa yang akan datang. Manusia akan sentiasa berlumba-lumba dalam percaturan untuk mencapai suasana hidup yang lebih terserlah.

Dalam Islam sendiri amat menggalakkan umatnya mementingkan soal penggunaan dan pengurusan masa. Segala perkara yang dilakukan oleh umat Islam adalah berdasarkan masa dan waktunya. Oleh itu, kita haruslah menggunakan masa dengan bijaksana dan memanfaatkan masa yang ada. Dalam hubungan ini, kita juga harus mengorak langkah untuk mengelakkan pembaziran masa. Dalam kehidupan kita, kita hendaklah menyusun peruntukan masa bagi setiap gerak laku dan bidang tugas yang dilakukan dalam hidup kita.


Dengan pengurusan masa secara berkesan akan menjadikan masyarakat itu maju dalam hidup mereka. Oleh itu, sebagai usaha dan langkah untuk membina tamadun yang besar, kita haruslah dapat merancang dengan tepat mengenai pengurusan masa tahunan, bulanan, mingguan dan juga harian dalam kehidupan dan hendaklah diperluaskan lagi dalam dunia pekerjaan kita.